Kjøreplan - selve programmet 2003

 

Dag: Tidspunkt: Oppgave:
Fredag 30. Mai: Ettermiddag? Tilrigging av info-desk, foredragssaler, audiovisuelt utstyr
  Hele dagen Ankomst deltagere, mottak av gjester som skal overnatte 
   
   
Lørdag 31. Mai: 08.00 - 10.00 Registrering av deltagere, utdeling av info-mapper, navneskilt, praktisk informasjon
10.00 - 10.10 Velkomst og åpning v/udir Kåre Rommetveit
10.10 - 10.30  Arboretdirektør Per H. Salvesen: "Arboretet på Milde"
  10.30 - 11.15 Prof. Per M. Jørgensen: "Rhododendrondyrkning i Bergen i et historisk perspektiv
11.15 - 11.30 Kaffepause
11.30 - 12.30 Kenneth Cox: "Riddle of Tsangopo Gorge"
12.30 - 13.30 Lunsj
  13.30 - 14.15 Bjørn Alden: "Planter for et nordisk klima? Svensk innsamlingsreise til Yunnan
  14.15 - 15.00 Peter Tigerstedt: "Rhododendronspecies and hybrids - a geneticists nightmate, a breeders paradise"
  15.00 - 15.30 Ole Reidar Vetås: "En sammenligning av naturlige og potensielle klimagrenser for 4 Rhododendronarter
15.30 - 16.00 Fri vandring i folkehøgskolens hage, litt forfriskninger/mat m.m. ??
16.15 Avreise busser fra Fana Folkehøgskole
16.15 - 16.45 Transport til sentrum (guider på bussene)
  16.45 - 18.30 Omvisning i Muséhagen, videre busstransport forbi Rhododendrariet til nedre Fløibanestasjon
19.30  Velkomstmiddag med program på Fløien folkerestaurant
24.00 Busser fra Fløibanens nedre stasjon til Milde
   
   
Søndag 1. Juni: 09.00 - 10.00 Hideo Suzuki: "Some Rhododendrons indiginous to Japan"
  10.00 - 10.45 Hans Eiberg: "Systematisering av Rhododendronslekten - bl.a. Med DNA-analyser
10.45 - 11.00 Kaffepause
11.00 - 12.00 Kenneth Cox: "Rhododendronhybridising at Glendoick"
12.00 - 13.00 Lunsj
  13.00 - 15.00 Omvisninger m/guider fra Arboretet: Fana Folkehøgskole - Botanisk hage + Arboretet
15.00 - 16.00 Åpning av Nordisk hjørne + forfriskninger i Nydalen
16.00 - 17.30 Omvisninger m/guider fra Arboretet: Nydalen - Botanisk hage + Arboretet
18.30 - 24.00 Kulturaften - borggården Fana Folkehøgskole
   
   
Mandag 2. Juni: 09.00 - 10.40 Jens Christian Birck: "30 år med Rhododendron"
10.40 - 11.00 Kaffepause
11.00 - 12.15 John Weagle: "50 years of Rhododendronbreeding in Nova Scotia"
12.15 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Finn Haugli: "Rhododendrondyrkning ved 70 grader nord"
13.30 - 14.00 Harald Olav Aksnes: "Trender i Rhododendrondyrkning sett fra en handelsgartners side"
14.00 - 14.15 Kaffepause
14.15 - 15.00 Nordiske Rhododendronforeninger - fremtidig samarbeid. Innlegg fra alle nordiske land.
15.00 - 15.30 Avslutning


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997