NORDISK RHODODENDRONSYMPOSIUM I BERGEN 2003
Lørdag 31. mai - mandag 2. juni 2003

Den norske Rhododendronforening og Det norske arboret, Milde vil i fellesskap arrangere et nordisk symposium om Rhododendron. Konferansen blir lagt til Fana Folkehøgskule, som ligger midt inne i Det norske arboret, Milde, ca. 20 km syd for Bergen by.

Det norske arboret ble grunnlagt i 1971, og er nå vel 30 år gammelt. Arboretet har helt fra starten av interessert seg for slekten Rhododendron, og etter hvert er arboretets samlinger av arter og hybrider blitt svært imponerende. Artssamlingen, hvor plantene er plantet ut i grupper samsvarende med grupperingen i Cullen og Chamberlains Edinburgh system er spesiell. Tidspunktet for symposiet, overgangen mai-juni er ideell for å se blomstringen spesielt i hybridsamlingen.

Det faglige programmet vil bli sammensatt av en blanding av horticulturelle og mer vitenskapelige temata. Det vil dekke ekspedisjoner/innsamlinger, taxonomi inkludert moderne DNA-teknikk, krysningsforsøk, dyrking, sykdomsproblemer / mistrivsel etc. En rekke norske, nordiske og internasjonale foredragsholdere vil dekke et bredt aspekt vedrørende slekten Rhododendron.

I tillegg til foredrag blir det omvisninger og vandringer i arboretets Rhododendronsamlinger, som omfatter mer enn 1000 arter og hybrider på et samlet areal av 25.000 m2.
Det planlegges dessuten utflukter til Rhododendronsamlinger i Bergen og omegn. Det vil bli sosiale arrangementer med festmiddag og sannsynligvis en båttur i Bergens skjærgård

Symposiedeltakerne vil kunne bo på Fana Folkehøgskule, som ligger midt inne i Det norske arboret, Milde, og like ved Universitetet i Bergens nye botaniske hage. Høgskolen drives som sommerhotell og prisene for overnatting og bespisning er ganske rimelige.

De årlige ”Festspillene i Bergen” vil i 2003 bli holdt over dagene 21. mai - 1. juni. Hvorfor ikke starte oppholdet i Bergen med festpillopplevelser og avslutte med Rhododendron-opplevelser? Vi kan formidle informasjon om billetter og hotellbestillinger til festspillene.

Det endelige programmet for Symposiet vil bli sendt ut høsten 2002, vedlagt endelig påmeldingsskjema for Symposiet, innkvartering og deltakelse i sosiale arrangementer. Interesserte bes derfor fylle ut nedenstående slipp og sende den til:

Det norske arboret, Milde
”Rhododendronsymposiet 2003”
Mildeveien 240
5259 Hjellestad, Norge

Kontaktpersoner for symposiet er:

Pål A. Skagseth, Den norske Rhododendronforening
Snekkevikv. 82, 5239 Rådal, Norge
E-mail: anto-sk@online.no Tlf: 55 22 64 35
Per Harald Salvesen, Det norske arboret, Milde
Mildeveien 240, 5259 Hjel1estad, Norge
E-mail: per.salvesen@bot.uib.no


……………………………………………………………………………………….


Påmeldingskjema for Rhododendronsymposiet i Bergen, 31. mai  -  2. juni 2003

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997